111 ماه ...

هوالمحبوب

سلام

البته تاخیر داره این ماهگردمون اما دلیل داره !!!

درسته شد 111 ماه اما خب ما در حال اسباب کشی هستیم ...

خونه رو جمع کردیم و اگه خدا بخواد شنبه یک شنبه می بریم اسباب رو تهران ...

این هم دلیل پست کوتاه...

گل مریمم عاشقتم...قلب

/ 0 نظر / 35 بازدید